Personuppgiftspolicy

Vi samlar information om dig, när du eller din domännamnsagent, registrerar eller flyttar en eller flera domäner till oss.

Den information vi samlar om dig bestäms av respektive ansvarig för de toppdomäner dina domännamn är registrerade under. Den informationen består av namn, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress och ibland personnummer eller annat ID-nummer, födelsedatum eller annan information som anses nödvändig.

Vi samlar även information om dig som möjliggör hantering av beställningar och fakturering av de domännamn och tjänster du har genom oss.

Vi loggar domännamnstransaktioner, access till vår webbsida och kundportaler. Dessa loggar innehåller i förkommande fall IP-adresser, kundlogin och andra personuppgifter för respektive transaktion.

Vi överför den information om dig som är nödvändig för att tillhandahålla registreringstjänster på dina domännamn till respektive ansvarig för de toppdomäner dina domännamn är registrerade under. Detta innebär att om den ansvarige är utanför EU/EES kommer dina personuppgifter att överföras till en ansvarig som inte lyder under Dataskyddsförordningen där skyddsnivå inte är säkerställd. Denna överföring är nödvändig för att du ska kunna äga ett domännamn.

De ansvariga för respektive toppdomän är också ansvariga för personuppgifter vi har överfört till dem och hur de i sin tur hanterar den informationen är utanför vår kontroll. Vissa ansvariga för toppdomäner publicerar en publik ägarförteckning över registrerade domännamn på Internet i så kallade whois-register. Det innebär att dina personuppgifter kan vara sökbara på Internet.

Vi sparar information om dig så länge du har domännamn registrerade genom oss, så länge det behövs enligt de avtal vi har med respektive ansvariga för toppdomäner, så länge det behövs för fakturering, så länge du har skulder till oss och enligt de krav som ställs på att spara bokföring. Vi gallrar löpande respektive register samt loggar när de inte behövs längre för de ändamål de registrerades för.

Vi bistår dig eller din domännamnsagent att rätta felaktiga eller ändrade personuppgifter i våra register samt överföra dessa ändringar om det är möjligt till respektive ansvarig för de domännamn ändringen gäller för.

Du har rätt att begära ut vilka personuppgifter vi har registrerat om dig samt rätt att få dessa överförda till annan part (dataportabilitet). Du har även rätt att framföra klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt.

Denna personuppgiftspolicy granskas löpande och uppdateras vid behov. Senaste versionen finns att tillgå på vår webbsida.

Har du frågor om denna policy är du välkommen att kontakta oss på e-post eller telefon.

Cookies

There are two types of cookies, i.e. persistent cookies and session cookies. On this particular website, one persistent cookie and several session cookies are used. The persistent one is used to save the username for those who so wish. The session cookies are used for those who logged in to remember who you are while you browse the site. These types of cookies disappear as you close your web browser.

If you wish to avoid the use of cookies, your web browser can be set, so that it automatically declines cookies, or informs you of a website containing cookies. However, such settings might imply difficulties in operating certain parts of the website.